نمونه متن نامه های بانکی مشاهده نمونه متن نامه های بانکی

ریاست محترم بانک  ……….شعبه ………

 

با سلام ،

احتراماً ، به استحضار می رساند ، اینجانب …. فرزند …… دارنده حساب جاری شماره ……… در آن شعبه ، که یک فقره چک به شماره …….. به مبلغ …….. ریال به تاریخ …… برای شخصی به نام بابت تتمه پیش پرداخت پول منزل استیجاری صادر کرده ام ، با اینکه حسابم در حال حاضر داری مبلغ فوق می باشد ، لیکن نظر به اینکه اینجانب چک را بنا به اظهارات نامبرده مبنی بر اینکه منزل دارای تلفن است ، صادر کرده ام که معلوم گردیده نه تنها منزل دارای تلفن نمی باشد بلکه تلفن نمیباشد بلکه تلفنی هم که قبلاً داشته حدود 5 ماه پیش به کسی فروخته شده است که این خود از مصادیق بارز جرم کلاهبرداری می باشد ، و از طرفی نظر به اختلافات دیگری که در خصوص قرارداد اجاره وجود دارد ، لذا مطابق 14 قانون صدور چک اصلاحی سال 1372، درخواست عدم پرداخت وجه یاد شده را دارم .

منبع: www.iranprisons.ir