نمونه نامه رسمی،نمونه نامه اداری،نمونه نامه رسمی و اداری،چگونه یک نامه اداری بنویسیم،نامه اداری،نامه رسمی،طریقه نوشتن نامه اداری،نمونه نامه های اداری انگلیسی،نامه اداری به زبان انگلیسی،نمونه نامه اداری انگلیسی،نوشتن نامه انگلیسی رسمی و غیر رسمی،آموزش نامه نگاری انگلیسی،تقدیرنامه،تشکرنامه،متن تبریک عید،نمونه نامه تبریک هفته،نمونه متن لوح تقدیر،نامه اعتراض و اخطار،نمونه متن شکایت نامه دادگاه،نحوه شکایت نویسی

رزومه کاری شما خلاصه ای از معرفی کامل شماست.

لطفا نسبت به تهیه رزومه بصورت مناسب و تایپ شده اقدام فرمایید و جهت شرکتهای متقاضی کارمند ارایه و یا پست فرمایید .

قسمت اول : مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، تاریخ تولد، محل صدور ، کد ملی ، وضعیت نظام وظیفه ، وضعیت تاهل ، آدرس سکونت ، تلفن منزل ، تلفن همراه ، تعداد فرزند ، ایمیل ، نشانی محل کار فعلی 

قسمت دوم : سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلی ، نام دانشگاه ، مقطع تحصیلی ، رشته تحصیلی ، معدل ، تاریخ اخذ ( کارشناسی ارشد – کارشناسی ) ، موضوع پایان نامه دانشگاه و توضیح در حد یک خط

قسمت سوم : سوابق کاری

ردیف ، نام شرکت ، تاریخ شروع ، تاریخ پایان ، نوع استخدام ، سمت ، وضعیت پرداخت بیمه ، مقالات یا کتب نوشته شده

قسمت چهارم : سوابق آموزشی 

  1. شرکت در کنفرانس .......... به مدت ....... ساعت در تاریخ ........
  2. گذراندن دوره آموزشی ......... به روش ........ در موسسه ........ به مدت ...... در تاریخ .......
  3. میزان آشنایی با زبانهای خارجی ( خواندن نوشتن و مکالمه )
  4. آشنایی کامل با زبان ...... مدرک ..... با نمره ....

قسمت پنجم : سایر مهارتها

  1. آشنایی با ........
  2. آشنایی با .......
  3. تسلط بر .......
  4. ......    

هرچه مهارتهای بیشتری کسب نموده باشید از شانس بیشتری در بدست آوردن یک کار مناسب برخوردادر خواهید بود.

نمونه نامه اداری و زسمی