جناب آقای ......

رییس محترم بانک  ...... موسسه مالی ...... شعبه ......

                     موضوع : تمدید وام بانکی

با سلام و احترام

اینجانب ........ دارنده حساب قرض الحسنه / پس انداز  به شماره ...... 

تقاضای تمدید دریافت وام به مبلغ ...... ریال به منظور تعمیر منزل / خرید خودرو / سرمایه گذاری در امر تولید را بحضور تقدیم میدارم.

خواهشمند است با پرداخت وام موافقت فرموده و دستور فرمایید اقدام لازم مبذول نمایند.

پیشاپیش از آن مقام محترم بدلیل بذل محبتی که می فرمایید کمال تشکر و سپاسگذاری را دارم.

با تقدیم احترام

......

آدرس محل سکونت : ......

تلفن تماس : ......

 نمونه نامه اداری و رسمی