شماره

 تاریخ

همکار گرامی آقای/خانم .....                                                                                              

با سلام
احتراما،ضمن تشکر از زحمات جنابعالی در تاریخ ..... قرارداد همکاری شما خاتمه می یابد مقتضی است نسبت به تسویه حساب با این شرکت اقدام نمائید.

........
مدیر ......

مشاهده نمونه قرار دادهای موجود:

60 قرارداد املاک بصورت خام

55 نمونه فرم خام قراردادهای پیمانکاری ساختمان

22 قرارداد شرکت ها بصورت خام word

نمونه نامه اداری و رسمی