بسمه تعالی

ریاست محترم دانشگاه/دانشکده......

با سلام

احتراما اینجانب ..... دانشجوی/کارمند ..... رشته ..... به دلیل عارضه زانو یا .....  قادر به استفاده از پله نمی باشم ، لذا از حضرتعالی خواهشمندم دستور فرمائید جهت استفاده از آسانسور دانشکده/دانشگاه به بنده اجازه داده شود.

در صورت لزوم مستندات پزشکی ارائه خواهد شد.

پیشاپیش از مساعدت جنابعالی سپاسگزارم.

 

با تشکر ..... دانشجو/کارمند ......

 

نمونه نامه اداری و زسمی