جناب آقای .......

رییس محترم .......

موضوع : درخواست انصراف از استخدام

با سلام و احترام

بدینوسیله اینجانب ....... در آزمون استخدامی و مصاحبه  آن شرکت پذیرفته شده و تقاضای استخدام خود را به آن امور تسلیم نموده ام ، لیکن اکنون بدلیل پاره ای مشکلات شخصی ، قصد ادامه تحصیل ، فراهم شدن فرصت استخدام در شرکتی دیگر و ....... ،امکان شروع بکار در آن مجموعه معظم برایم فراهم نموده و انصراف خود را بحضور اعلام می دارم.

ضمن پوزش مجدد از اطمینان آن شرکت به اینجانب کمال تشکر را دارم.

پیروزی و کامیابی جنابعالی و کلیه ی کارکنان محترمتان را از خداوند منان خواستارم.

با تشکر

امضا .......

نمونه نامه اداری و زسمی