جناب آقای ....

مدیر عامل محترم شرکت ....

موضوع : اعلام آمادگی جهت قبول شغل  و مسئولیت 

با سلام و احترام

بدینوسیله ضمن تشکر از اعتماد و اطمینان جنابعالی به اینجانب درخصوص پیشنهاد شغل سرپرستی واحد تضمین کیفیت ؛ بدینوسیله بصورت کتبی آمادگی خود را جهت پذیرش آن بحضور اعلام می دارم وبا اتکال به خداوند متعال  تمام تلاش خود را خواهم کرد تا این مسوولیت خطیر را به نحو مطلوبی به انجام برسانم. 

 

با تشکر و سپاس

........

امضا و تاریخ

 

منبع : ملا بنویس

نمونه نامه اداری و زسمی