بنام خدا

مدیریت محترم هتل شهر .....     

با سلام      

احتراماً خواهشمند است دستور فرمائید جهت رزرو اتاق ..... تخته برای روزهای ........ ، ..... ماه جاری به نام آقای ...... پرسنل این شرکت اقدام لازم مبذول گردد.

قبلاً از همکاری شما کمال امتنان را داریم.            

 

با تشکر .....

نمونه نامه اداری و زسمی