رئیس محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد.........

سلام علیکم    با احترام این جانب .............. دانشجوی ........... ورودی ...... به دلیل مشکلات ذیل تقاضای انتقال به واحد ........ را دارم:

  1. بنده در شرکت.............شاغل هستم و این امر حضور مرا در کلاسهای  درسی و استفاده از آموزش حضوری غیر ممکن می سازد.
  2. به علت مسافت طولانی راه بنده ناگزیرم از مرخی روزانه استفاده کنم و    تکرار این مورد را مسوولان سازمان نمی پذیرند بنابراین در موارد بسیار   مجبور می شوم برخی از درسهای خود را حذف کنم.
  3. به دلیل متاهل بودن هزینه های بالای سرپرستی خانواده تحمل مخارج رفت و آمد را برای من دشوار کرده است.

تقاضا دارم برای حل مشکلات بنده دستور مساعدت صادر فرمایید.                              

امضا