نمونه اول

جناب آقای ......

استاد گرامی/استاد درس ....

موضوع : اعتراض به نمره امتحان پایان ترم

باعرض سلام وخسته نباشید خدمت شما بدینوسیله اینجانب ...... دانشجوی رشته........ درکلاس...... نسبت به گرفتن نمره پایین در نمره درس ....... ازشما استادعزیزگله مندم .

اینجانب برای این درس درطول ترم تلاش بسیارکرده ام  ودرس را باعلاقه فراوان دنبال میکردم  وتکالیف وترجمه متن ها را بادقت و وسواس فراوان انجام میدادم  و وقت بسیاری را برای درس .... صرف میکردم .

بنده حقیر درکلاس نیزتمام تلاش خود رابرای فعال بودن درکلاس نیز انجام داده  واین روند را درطول ترم نیز دنبال کردم. در امتحان پایان ترم نیز تمام تلاش خود برای گرفتن نمره کامل درس بکارگرفتم تا رضایت بخش ترین  وبهترین عملکرد  و نتیجه را داشته باشم. باایمان به این که نمره کامل این درس را دریافت میکنم اما با دیدن نمره خود ومقایسه با دیگر دانشجویان ضعیف کلاس که نمرهای بالاتردریافت کرده بودند بسیارمتعجب شدم.

اینجانب از حضرتعالی استدعا دارم یک بار دیگر برگه امتحانی و عملکرد کلاسی اینجانب رامورد بررسی وبازبینی قراردهید.

 

باتشکر وسپاس فراوان .........

نمونه نامه اداری و زسمی

نمونه دوم

استاد گرامی جناب آقای ........

با عرض سلام و خسته نباشید و همچنین تشکر از زحمات فراوان و دلسوزی های پدرانه جنابعالی .

استاد عزیز متاسفانه بنده به دلیل مشکلات فراوان خانوادگی و مالی نتوانستم آنطور که باید و شاید در دروس خود موفق باشم و در آستانه ی مشروط شدن قرار گرفته ام . و با مشروطی در این ترم , سومین ترم متوالی است که مشروط می شوم و در این صورت بنده از دانشگاه اخراج میشوم . و هرچند میدانم که نمره ی واقعی من بسیار پایینتر است ولی عاجزانه تمنا دارم با پدری در حق اینجانب لطفی بزرگ نمایید و بنده را یک عمر دعاگوی خود و خانواده ی محترمتان قرار دهید.

 

ارادتمند شما ........