جناب آقای

مدیر محترم

موضوع : استعلام سابقه کار

با سلام و احترام نظر به اینکه آقای ....... فرزند ....... به شماره ملی....... و شناسنامه ....... صادره از .......  اظهار می دارد قبل از استخدام در این شرکت در آن شرکت مشغول بکار بوده ، خواهشمند است دستور فرمایید تاریخ دقیق آغاز و پایان دوره خدمت و عنوان سمت نامبرده را به این شرکت اعلام نمایند.

پیشاپیش از همکاری صمیمانه جنابعالی سپاسگذاری می نمایم.

 

با تشکر  ......

نمونه نامه اداری و زسمی