نمونه متن نامه های بانکی مشاهده نمونه متن نامه های بانکی

ریاست محترم بانک …

با سلام
احتراماً با توجه به درخواست این شرکت جهت دریافت تسهیلات بانکی شماره … از آن بانک به میزان … ریال  جهت توسعه خط تولید شماره دو این شرکت / خرید مواد اولیه مصرفی /… این شرکت خواهشمند است دستورات لازم را صادر بفرمائید ، ضمناً بانک مجاز میباشد جهت وثیقه مورد نیاز مبلغ …. ریال از محل سپرده های این شرکت نزد آن بانک را را به امانت نگه دارد .

قبلاً از همکاری شما کمال تشکر را داریم

با تشکر    

منبع: وب سایت خبری فـش نیوز