بسمه تعالی

موضوع: درخواست استخدام

مدیر محترم اداره/شرکت......

جناب آقای/سرکار خانم........

با سلام

احتراما به استحضار جنابعالی می رسانم اینجانب ........ فرزند........به تاریخ تولد....... و شماره شناسنامه ........... دارای مدرک ....... از دانشگاه ..... بوده و دارای ..... سال سابقه کاری می باشم. لطفا با استخدام بنده در قسمت ...... موافقت نمایید. لازم به ذکر است که متن رزومه اینجانب به پیوست این نامه خدمت جنابعالی عرضه می گردد. پیشاپیش از بذل عنایت شما کمال تشکر و سپاس را دارم.