نمونه اول

سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران
فدراسیون ورزشهای رزمی

 

نظر به اینکه آقای .......... از استان تهران درمسابقات قهرمانی کونگ فوفول کنتاکت سال .......... کشور که درسبک آزاد رینگی و رده سنی .......... وزن .......... که درتهران برگزار گردید، شرکت کرده و مقام .......... را احراز نموده اند، لذا به دریافت این حکم مفتخر می گردند.


رئیس فدراسیون ورزشهای رزمی

 

نمونه دوم

لوح تقدیر

 

جناب آقای  ..........
بدین وسیله از مساعی و کوشش های بیدریغ جنابعالی دربرگزاری باشکوه مسابقات بین المللی کاراته جام وحدت و دوستی که درسال .......... در تهران برگزار گردید قدردانی وتشکر می نماید .
امید است بااتکال به درگاه خداوند متعالف در کلیه شئون زندگی به ویژه پیشبرد و گسترش ورزش کاراته موفق ومؤید باشید.


رئیس فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران

نمونه سوم

لوح تقدیر

 

جناب آقای  ..........


با احترام
نظربه اینکه جنابعالی درمسابقات والیبال دوره ای استان موفق به کسب رتبه برتر شده اید، این لوح تقدیر به پاس زحمات شما تقدیم میگردد.
باتشکر


هئیت والیبال استان ..

نمونه چهارم

لوح تقدیر

 

جناب آقای  ..........


اینک که با استعانت از درگاه خدواند متعال و در پرتو تعلیمات ارزنده مربیان و تلاش و کوشش خود درسال ..........، مقام .......... رشته فوتبال را در مسابقات قهرمانی آموزشگاه های مناطق تهران احراز نموده اید، به دریافت این حکم نایل می شوید.
امید است با یاری جستن از الطاف الهی، همواره نمونه بارزی از یک جوان ورزشکار با ایمان باشید .


مدیر تربیت بدنی و تندرستی شهر ........

 

برگرفته شده از : www.lohiran.com

نمونه نامه اداری و زسمی