عید قربان پر شکوه ترین ایثار و زیباترین جلوه ی تعبد در برابر خداست.


در سحرگاه زیبای قربان دل را به قربان گاه عشق روانه کن که تنها دل ، لایق قربان کردن اوست. عید عشق و بندگی بر شما خجسته باد. 
سربلندی ابراهیم ، آرامش اسماعیل، امیدواری هاجر، عطر عرفه و برکت عید قربان را برای شما آرزومندم.

زندگیتان به زیبایی گلستان ابراهیم و پاکی چشمه ی زمزم

عید سعید قربان همایون باد.

 

برگرفته شده از: ایران مجری

نمونه نامه اداری و زسمی