قراردادهای بانک و بیمه

قراردادهای بانک و بیمه

26 قرارداد شرکت ها بصورت خام word

فایل ها با فرمت .Doc و 100 درصد قابل ویرایش


برای خرید برروی دکمه پرداخت آنلاین کلیک کنید.

قیمت : 5000 تومن

لیست قراردادهای موجود در این بسته:
قرارداد اجاره به شرط تملیک با بانک
قرارداد بانک مسکن – نمونه شماره 2
قرارداد بیمه حوادث گروهی یک شرکت
قرارداد بیمه درمان گروهی جبران هزینه های بیمارستانی
قرارداد بیمه نامه آتش سوزی صنعتی
قرارداد بیمه نامه آتش سوزی غیرصنعتی
قرارداد توام با رهن ، اجرای طرح با بانک
قرارداد توام با وثیقه ، شهرک های صنعتی با بانک
قرارداد جعاله بانک– نمونه شماره 2
قرارداد جعاله تعمیر مسکن بانک
قرارداد جعاله – بانک مسکن – نمونه شماره 3
قرارداد فروش اقساطی از بانک
قرارداد فروش اقساطی به استناد قرارداد تخصیص تسهیلات
قرارداد قرض الحسنه از بانک
نمونه قرارداد قرض الحسنه از بانک
قرارداد مشارکت مدنی با بانک
قرارداد مضاربه بازرگانی داخلی به استناد قرارداد تخصیص تسهیلات بانکی
قرارداد وام بانک مسکن – نمونه شماره 1
نمونه سندقطعی خانه و آپارتمان در رهن بانک مسکن
نمونه قرارداد بیمه عمر زمانی کارکنان یک شرکت
نمونه قرارداد جعاله بانک برای وام تعمیرات
نمونه قرارداد رهن خودرو برای وام بانک کشاورزی
نمونه قرارداد فروش اقساطی بانک
نمونه قرارداد وام بانک مسکن - پلکانی
نمونه وکالت برای دریافت وام بدون وثیقه
نمونه وکالت برداشت از حساب و اخذ وام
نمونه وکالت خرید و انتقال وام
نمونه وکالت دریافت وام با اختیار کامل