متن نامه اداری از سه قسمت تشکیل می شود :

 • مقدمه
 • پیام
 • نتیجه

در بیشتر نوشته های اداری در آغاز و قبل از مقدمه عبارتی برای ” ادب و احترام ” و در پایان بعد از نتیجه ” تشکر و سپاسگزاری ” اضافه می شود.

۱- مقدمه در نامه های اداری

مقدمه در فرهنگ های فارسی معادل مطلع یا سرآغاز ، طلیعه ، درآمد و زمینه سازی آمده است و عبارتست از: هرمطلبی که در آغاز و ابتدای نوشته وظیفه جذب و جلب داشته و ذهن خواننده را آماده دریافت پیام اصلی نوشته کند ” حسن مطلع ” یا خوب آغازی از ویژگی های یک نوشته خوب است و علاوه برتازگی ارتباط منطقی با متن و موضوع داشته باشد. هرنوشته ای دارای مقدمه است .

نمی توان به یک باره وارد اصل مطلب شد ، زیرا که باعث حیرانی و آشفتگی ذهن خواننده می شود و در نامه های غیراداری ، شخصی ، مقاله و… هر نویسنده ای به نوعی به جذب مخاطب تلاش می کند ، یکی با شعر یا قطعه ادبی و توصیفی و دیگری با مثل و حکایت و لطیفه. در نامه های اداری برای نوشتن مقدمه محدودیت هایی وجود دارد و نمی توان از شعر و مثل برای جلب  و جذب خواننده استفاده کرد.

نمونه متنی مقدمه نامه های اداری

 • به استحضار می رساند که با توجه به برگزاری ” همایش بین المللی زعفران : داروی گیاهی هزاره سوم ” از تاریخ 23 لغایت 24 اردیبهشت ماه 1388در دانشگاه علوم پزشکی مشهد.
 • احتراما با توجه به رفع نواقص موجود در پرونده و تعهد نامه مدیرعامل شرکت لابراتوار های داروهای گیاهی طبیعت زنده در مورد مکمل supplus msds
 • در راستای سند تفاهم نامه استاندار محترم با معاومن توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس محترم جمهور و به منظور ارائه گزارش پیشرفتبرنامه های تحول اداری دستگاههای اجرایی استان در تحقق تفاهم نامه مذکور ضروری است ،

تصاویری برای نمونه مقدمه برای نامه های اداری

نمونه مقدمه در نامه های اداری شماره 1

مقدمه در نامه های اداری

نمونه مقدمه در نامه های اداری شماره ۲

نمونه مقدمه در نامه های اداری

نمونه مقدمه در نامه های اداری شماره3 

نمونه مقدمه در نامه های اداری

۲- پیام یا پیکره اصلی نامه های اداری

به همین سادگی و به همان سادگی گفتار، ساختمان اصلی نوشته شما آماده است ، با کمی دستکاری عیوب زبانی رفع می شود، مختصر بنویسید و جملات را بی جهت طولانی نکنید.

نکته:زمانی که یک مدیر از نرم افزار اتوماسیون اداری استفاده می نماید مکاتبات اداری برایش بسیار ساده تر و روان تر خواهد ، به دلیل اینکه نرم افزار اتوماسیون اداری شامل نرم افزار مدیریت مکاتبات اداری و نرم افزار دیگریکه کار بایگانی نامه های اداری را انجام می دهد.

نمونه متنی پیکره اصلی نامه های اداری

 • خواهشمند است دستور فرمائید مضوع 6 به نحو مقتضی به اعضاء محترم هیئت علمی ، دانشجویان…
 •  توقف فراخوان (recall) در مورد نمونه ای دارای برچسب اصالت…
 • گزارش جامع از عملکرد در اجرای برنامه های تحول اداری در سال 91 در قالب فرمت پیوست…

تصاویری برای نمونه پیکره اصلی برای نامه های اداری

نمونه پیکره اصلی نامه های اداری 1

نمونه پیکره اصلی نامه های اداری

نمونه پیکره اصلی نامه های اداری 2

نمونه پیکره اصلی نامه های اداری

نمونه پیکره اصلی نامه های اداری 3

نمونه پیکره اصلی نامه های اداری

۳-نتیجه یا پایان نوشته در نامه های اداری

نوشته های اداری هریک به گونه ای پایان می یابند ، اما مطالب پایانی اغلب نامه ها تاکید و تشویق و ترغیب به انجام درخواست و یا سرعت بخشیدن به آن است. صراحت دراعلام موضوع مورد درخواست دراین بخش ، مخاطب را به تصمیم گیری صحیح هدایت می کند.

نمونه متنی نتیجه یا پایان نوشته برای نامه های اداری

 • خواهشمند است دستورفرمایید اقدام لازم انجام گیرد.
 • با توجه به مطالب فوق انتظارمی رود همکاران محترم دراجرای مفاد بخشنامه مذکوردقت لازم را داشته باشند.
 • از داوطلبان خواهشمند است مدارک لازم را تا آخروقت اداری ۲۰/۲/۸۶ به دبیرخانه سازمان تسلیم و رسید دریافت نمایند.

تصاویری برای نتیجه یا پایان نوشته نامه های اداری

نمونه نتیجه نامه های اداری 1

نمونه نتیجه نامه های اداری

نمونه نتیجه نامه های اداری 2

نمونه نتیجه نامه های اداری

نمونه نتیجه نامه های اداری 3

نمونه نتیجه نامه های اداری

در پایان نمونه هایی از نامه های اداری را بررسی می کنیم

نمونه نامه اداری ارسال شده از  سازمان
آموزش نامه نگاری

نمونه نامه ارسال شده به خارج از سازمان

نمونه نامه اداری فوق از نوع نامه های اداری ارسال شده از سازمان می باشد که از طرف انجمن حمایت از حیوانات به آقای دکتر قالیباف شهردار محترم تهران ارسال شده است.همانطور که مشاهده می نمایید مقدمه ، پیکره اصلی و نتیجه در این نامه بصورت درخواست رسمی نگارش شده است.

نمونه نامه اداری داخلی یا بین واحد سازمان

آموزش نامه نگاری


نمونه نامه اداری داخلی یا بین واحد سازمان

نمونه نامه اداری فوق از نوع نامه های بین واحد سازمان می باشد که از استانداری فم به مدیران دستگاههای اجرایی سازمان ارسال شده است ، در این نامه به خوبی موضوع نامه رویت شده و متن و پیکره اصلی نامه مشاهده می شود ، در پایان هم رونوشت نامه قابل مشاهده است، این نامه در فرمت استاندارد تهیه شده است که آدرس و تلفن سازمان و همچنین سربرگ نامه در آن قابل مشاهده می باشد.

نمونه نامه اداری خارجی از سازمان
آموزش نامه نگاری

نمونه نامه اداری خارجی از سازمان

نمونه نامه اداری فوق از نوع نامه های اداری وارده شده به سازمان می باشد که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به رئیس محترم هیات مدیره کانون سر دفتران و دفتریاران ارسال شده است.در این نامه مقدمه و پیکره اصلی نامه که بصورت رسمی و واضح نگارش شده است دیده می شود.

برگرفته شده از : ariansystem.net