نمونه نامه اداری و رسمی

بسمه تعالی

تاریخ .......

موضوع: کلاه برداری/ سرقت

ریاست محترم دادگاه

با سلام واحترام

با توجه به اینکه اینجانب ..... ساکن آدرس ..... درمورخه  ..... در بانک .... شعبه ... درحال دریافت وجوه چک شماره ... بوده وبعد از دریافت مبلغ وجه چک خودم در جلوی بانک متاسفانه توسط دوراکب موتور سوار مورد سرقت وضرب وشتم شدم که بعد از اخازی از این جانب هردو راکب موتور متواری شده اند علی ایحال با توجه به وجود 2شاهد وتصاویر دوربین مدار بسته بانک خواستار ان میباشم با شناسایی کلاهبرداران ودزدان برخورد قاطع صورت پذیرد و وجوه اینجانب نیز برگردانده شود ضمنا مبلغ دریافتی از بانک اینجانب .........میباشد .

با کمال تشکر...

امضاء