نمونه متن نامه های بانکی مشاهده نمونه متن نامه های بانکی

نمونه نامه اداری و رسمی 

جناب آقای ......

رییس محترم بانک  ...... موسسه مالی ...... شعبه ......

                     موضوع : درخواست وام

با سلام و احترام

بدینوسیله اینجانب ....... ، دارنده حساب قرض الحسنه / پس انداز شماره ...... تقاضای دریافت وام به مبلغ ...... ریال به منظور تعمیر منزل / خرید خودرو / سرمایه گذاری در امر تولید را بحضور تقدیم میدارم.

همچنین به پیوست گواهی اشتغال و صورتحساب حقوقی اینجانب بعنوان مدرک توانایی بازپرداخت اقساط وام و گواهی اشتغال ضامنین / سند ملک / چک و سفته / بعنوان تضمین بازپرداخت به موقع اقساط نزد آن بانک امانت گذاشته می شود.

خواهشمند است با پرداخت وام موافقت فرموده و دستور فرمایید اقدام لازم مبذول نمایند.

تسریع در واگذاری وام موجب کمال امتنان می باشد.

پیشاپیش از آن مقام محترم بدلیل بذل محبتی که می فرمایید کمال تشکر و سپاسگذاری را دارم.

با تقدیم احترام

......

آدرس محل سکونت : ......

تلفن تماس : ......

 

مطالب مرتبط:

 نمونه نامه اداری درخواست وام یا مساعده حقوق

نحوه نوشتن درخواست وام مسکن و تعمیرات

نمونه نامه درخواست وام دانشجویی