ریاست محترم  پزشکی قانونی شهرستان …

   با سلام

       احتراماً عطف به نامه شماره۱۶۹۸ مورخ ۰۴/۰۴/۹۲   به استحضار میرساند که اصل مدارک پزشکی آقای .... … به پیوست حضورتان ارسال ، و به اطلاع میرساند که نامبرده در پایان سال ۹۳ به دلیل بستری بودن در بیمارستان موفق به انجام معاینات دوره ای نشده است (طبق مستندات پیوست شده).

مراتب جهت اطلاع و اقدامات لازم به حضورتان ارسال می شود.

منبع:فش نیوز