جناب آقای ....

مدیر محترم اجرایی نمایشگاه .....

موضوع : درخواست غرفه در نمایشگاه

با سلام و احترام

بدینوسیله به استحضار می رساند اینجانب تاجر ..... با مسئولیت   .......  در مرکز/ مجموعه/ شرکت ......... پس از مطالعه شرایط پذیرش متقاضیان و  پر نمودن  فرم تکمیلی برنامه ها بدینوسیله آمادگی خود و مجموعه مذکور را جهت حضور فعال و موثر در نمایشگاه ....... شهر ..... بحضور اعلام می دارم.


خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات لازم مبذول و از نتیجه این امور را مطلع نمایند.

بدیهی است هرگونه تغییر در تصمیم حضور این شرکت در نمایشگاه الزاما به صورت کتبی اعلام خواهد شد و در غیر این صورت مسئولیت مالی آن بر عهده این شرکت  خواهد بود.

به امید آنکه بتوانیم با کمک یکدیگر گامی هرچند کوچک در بهبود فضای کسب وکار کشورمان برداریم.

 

با تشکر

نام .....  و امضا ......  و تاریخ ......

 

نام کامل مرکز:
                                                                                                

نام و نام خانوادگی مدیر:                  Name of director:
فعالیت / محصولات قابل عرضه:         Products/Activity:
نشانی :                                           Address:
تلفن:    نمابر:                                      http://
                                                    Email:
نماینده تام الاختیار:    تلفن همراه:    تلفن مستقیم:
زمینه فعالیت :
عنوان فعالیت :

 

مشخصات غرفه داران این شرکت بشرح زیر خواهد بود :
ردیف    نام و نام خانوادگی
1    
2    
3    

 

منبع: namenegari.persianblog.ir

نمونه نامه اداری و زسمی