موضوع: درخواست مهلت برای بازپرداخت اقساط وام

 

با سلام

همان طور که مستحضر می باشید این شرکت از سال ...... یکی از مشتریان شما بوده است. لذا با توجه به رابطه ....... ما با بانک ......... امید است [نام شرکت] را در خصوص مشکلی که در ادامه به آن اشاره خواهد شد، یاری نمایید. مشکل در ارتباط با بازپرداخت اقساط وام بلند مدت [مبلغ] ریالی ما از بانک شما می باشد.     

تجارت در دنیای امروز مبدل به امری غیر قابل پیش بینی شده است و شرکت ها بعضاً علی رغم تمامی برنامه ریزی ها مدون خود با مشکلات غیر منتظره ای مواجه می شوند.

 با تشکر

 

نام شما

منبع: kasbyar.com