ریاست  محترم اداره مالیاتی شهرستان ....

باسلام و احترام
          
           به استحضار میرساند اینجانب ................ فرزند.............. مالک واحد صنفی .......
به کد صنفی ....... و مبلغ ........ ریال تقاضای تقسیط مالیات فوق را دارم لزا خواهشمند است لطفاً با تقاضای اینجانب موافقت فرمائید. 
قبلاً از همکاری شما کمال تشکر دارم.

 

ارسالی از دوست عزیز R.T

نمونه نامه اداری و زسمی