نمونه نامه اداری و رسمی

برادر گرامی جناب آقای  ....... /  سرکار خانم .....

با سلام

به موجب این حکم جنابعالی را از این تاریخ  به سمت ........... شرکت منصوب تا در چهارچوب شرح وظایف ابلاغی انجام وظیفه نمایید.

امید که با توجه به توانمندی، شایستگی  و سابقه طولانی جنابعالی در امور ............... و با توکل به ایزد منان و همکاری صمیمانه ی کلیه ی کارکنان شرکت در انجام امور محوله موفق و موید باشید.

.......... – رییس شرکت

رونوشت : روابط عمومی جهت اطلاع و ابلاغ به پرسنل شرکت و نصب در تابلو اعلانات