بسمه تعالی

ریاست محترم اداره ثبت اسناد و مدارک
سلام علیکم ،

احتراماً ، با تقدیم فتوکپی سند خریداری (بنچاق ) و اصل خلاصه معامله شماره ……. دفتر خانه ……… شهرستان …….. از پلاک ثبتی ….. خواهشمند است دستور فرمایید سند مالکیت به اینجانب ……. صادر فرمایند .
با تشکر
نام و نام خانوادگی (متقاضی)
امضاء

منبع: www.iranprisons.ir