نمونه اول

بنام خدا

جناب آقای  ............
مسوول محترم .......
 موضوع : در خواست وقت ملاقات

باسلام و احترام

     بدینوسیله به استحضار می رساند اینجانب .......  بمنظور معرفی فعالیت شرکت  متبوع / بعلت پاره ای مسایل و مشکلات شخصی / بعلت برخی مشکلات اداری پیش آمده برای اینجانب / جهت برطرف نمودن سوء تفاهم پیش آمده / درخواست ملاقات با جنابعالی / جناب آقای ....... مدیر محترم عامل را دارم.

خواهشمند است درخواست اینجانب با نظر مساعد مورد بررسی قرار گیرد.

 

با تشکر

 

نمونه نامه اداری و زسمی

 

نمونه دوم

جناب آقای  ............
تاریخ .......
مسوول محترم ......
موضوع : در خواست وقت ملاقات

باسلام و احترام

 بدینوسیله  پیرو نامه شماره ....... مورخ ...... درخصوص معرفی زمینه فعالیت این شرکت به استحضار می رساند کارشناسان این شرکت آقایان...... و...... شنبه یا یکشنبه هفته آینده مصادف با ...... و ...... وقت ملاقاتی را از از آن مدیریت محترم برای بررسی موارد کاری و مباحثه فنی با کارشناسان فنی آن شرکت خواستارند.

لذا خواهشمند است درصورت مناسب بودن زمان عنوان شده ، هماهنگی های لازم مبذول و از نتیجه این شرکت را مطلع فرمایند.

با تشکر ......

 

نمونه سوم

جناب آقای ......
رییس محترم ......
                             موضوع : ملاقات حضوری

با سلام و احترام
نظر به اینکه اینجانب در روز ...... مورخ ...... جهت شنیدن مشکلات و ملاقات با همکاران عزیز درسالن جلسات شرکت حضور خواهم داشت لذا خواهشمند است به نحو مقتضی مراتب به اطلاع کلیه کارکنان محترم رسیده تا درصورت تمایل برای ملاقات از ساعت ...... تا ......  و همچنین ...... تا ...... به سالن جلسات مراجعه نمایند.

با تشکر ......