جناب آقای .......

مدیر محترم .......

موضوع : درخواست تغییر زمان برگزاری امتحان .......

با سلام

احتراما اینجانب....... دانشجوی رشته ....... به نمایندگی از تعدادی از دانشجویان مشروحه زیر بدلیل تلاقی امتحان دروس سخت و سخت تر در یک روز و اینکه این دو درس از دروس بسیار مهم رشته ....... می باشند و به لحاظ آمادگی بهتر جهت آزمون از حضرتعالی تقاضا داریم درصورت امکان نسبت به جابجایی تاریخ امتحان یکی از دروس و ترجیحا درس سخت تر به تاریخ دیگری دستور لازم مبذول فرمایید

پیشاپیش از حسن توجه و مساعدت حضرتعالی کمال تشکر را داریم .

با تشکر .......

تاریخ و امضا

نمونه نامه اداری و زسمی