نمونه نامه اداری و رسمی

جناب آقای ........

مدیر محترم امور اداری / شرکت

موضوع : درخواست تعدیل مدرک تحصیلی و تغییر سمت

با سلام و احترام

بدینوسیله به استحضار می رساند اینجانب ........ به شماره کارمندی ........  با مدرک تحصیلی ........ در تاریخ ........ به استخدام شرکت در آمده و در واحد ........ مشغول به خدمت گردیده ام . با عنایت به اینجانب موفق به اخذ مدرک تحصیلی ........ از دانشگاه ........ گردیده ام تقاضا دارم درصورت صلاحدید نسبت به تغییر سمت سازمانی و تعدیل پایه حقوق اینجانب اقدام لازم مبذول فرمایند. کپی برابر اصل شده مدرک تحصیلی اینجانب به پیوست نامه بحضور تقدیم می گردد. پیشاپیش از مساعدت و حسن نظر جنابعالی کمال تشکر و امتنان را دارم.

با تشکر

امضاء