نمونه نامه اداری و رسمی

جناب آقای .......

مدیر محترم شرکت .......

موضوع : درخواست اطلاعات و آمار

با سلام و احترام

بدینوسیله به استحضار می رساند این سازمان / اداره بمنظور تهیه آمار گزارش برنامه ....... نیاز به اطلاعات زیر درخصوص ....... دارد.

خواهشمند است دستور فرمایید اطلاعات درخواستی تا تاریخ ....... تهیه و به این امور ایمیل / نمابر ارسال گردد.

پیشاپیش از مساعدت جنابعالی کمال تشکر را داریم .

 

با تشکر