نمونه نامه اداری و رسمی

جناب آقای ........

رییس محترم .......

موضوع : تقاضای مساعدت مالی و وام بلاعوض

با سلام و احترام

بدینوسیله به استحضار می رساند اینجانب ....... بعلت مشکلات عدیده از قبیل : .......

(طبق مدارک پیوست )

باعث شد تا  در این شرایط اضطراری متقاضی مساعدت و دریافت وام از حضرتعالی باشم.

لذا خواهشمند است  در صورت صلاحدید  و با استحضار از نیاز مبرم اینجانب دستور فرمایید واحد محترم امور مالی نسبت به پرداخت ....... ریال بعنوان وام بلاعوض

به اینجانب اقدام نموده و باعث تخفیف مشکلات  اینجانب گردد . 

از بذل توجه و مساعدت جنابعالی کمال تشکر و سپاسگذاری را دارم .

 

با تشکر