استاد فرزانه و گرامی

جناب آقای ....

موضوع : تقدیر و تشکر از انتقال تجربیات و دانسته ها

با سلام و احترام

بدینوسیله اینجانب .... این موفقیت و افتخار را داشته ام تا بتوانم بعنوان کارآموز از تاریخ .... تا .... در شرکت .... در محضر حضرتعالی حضور داشته و از دریای دانش ، تجربیات و دانسته های حضرتعالی کسب فیض نمایم . لذا بر خود لازم می دانم مراتب قدردانی و تشکر خود را با بهترین آرزوها بحضورتان تقدیم نمایم.

امیدوارم که  بتوانم صبر ، حوصله ، صداقت ، اخلاق و منش والای حضرتعالی را سرلوحه زندگی شخصی و کاری خود قرار داده و نسبت به نشر دانسته ها و تجاربم به دیگران بپردازم.

آرزومند موفقیت روز افزون شما

......

مطلب مرتبط:

نمونه نامه جهت تشکر از نمره ارزش یابی سالانه

 

نمونه نامه اداری و رسمی