نمونه نامه اداری و رسمی

بسمه تعالی

جناب آقای .......  
شهردار محترم منطقه ....... 


موضوع : تقاضای رفع مشکل فلان

با سلام و احترام
بدینوسیله پیرو نامه شماره .......  تاریخ .......   اهالی کوی .......  منطقه .......  درخصوص آسفالت خیابان.......  به استحضار می رساند تا کنون اقدامی از طرف آن اداره محترم برای رفع مشکل انجام نگرفته است. با توجه به در پیش بودن فصل بارندگی و اینکه هر روز اثر این مشکل بیشتر و شدیدتر می شود از آن مقام محترم تقاضامندیم دستور فرمایید اقدام لازم جهت حل این معضل مبذول فرمایند. رسیدگی هرچه سریعتر جهت جلوگیری از بروز مخاطرات جدی برای ایمنی و بهداشت اهالی موجب کمال امتنان است. پیشاپیش از دستور مساعد و محبتی که مبذول می فرمایید کمال تشکر و سپاسگذاری را داریم.

با تشکر و سپاس

ساکنان محله ....... 

امضاها :