جناب آقای .......
رییس محترم .......


موضوع : اعلام نرخ بیمه درخواستی


با سلام و احترام
بدینوسیله عطف به نامه ...... مورخ ....... ( اگر نامه فرستاده ) یا عطف به مذاکره تلفنی یا حضوری نرخ های بیمه به شرح پیوست بحضور ارسال می گردد.
خواهشمند است درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر با این امور مکاتبه تا اقدامات لازم صورت پذیرد.
پیشاپیش از بذل توجه حضرتعالی کمال سپاس و تشکر را دارم.


با تشکر 
.......

نمونه نامه اداری و زسمی