جناب آقای ......

مدیر محترم ......

موضوع : جابجایی آقای فلانی از سمت ......

با سلام و احترام بدینوسیله اینجانب ...... به نمایندگی از جمعی از همکاران واحد ...... به دلایل زیر تقاضای ابقای آقای ...... در سمت ...... را داریم :

  1.  
  2.  
  3.  

و در پایان از صمیم قلب و خاضعانه از آن مقام محترم تقاضا داریم درخواست اینجانبان با دید مساعد و مثبت مورد بررسی و توجه قرار گیرد.

 

با تشکر ......

نمونه نامه اداری و زسمی