جناب آقای .....

مدیر محترم فروشگاه .....

موضوع : بازدید کالا قبل از ارسال و لزوم ارایه فاکتور فروش

با سلام و احترام بدینوسیله ضمن تشکر از همکاری آن شرکت محترم در ارسال بموقع اجناس و کیفیت مناسب کالاهای ارسالی ، خواهشمند است دستور فرمایید از تاریخ .....  در قبل از ارسال کالا فرم بازدید از سوی نماینده این امور امضا و ضمیمه فاکتور فروش ارایه شود .

همچنین در فاکتور های ارسالی ؛ نام خریدار ، تاریخ خرید ، قیمت کالا  و  جزئیات کالا یا محصول بصورت کامل ذکر واز سوی آن شرکت مهر و امضا گردد.

بدیهی است در صورت  ارسال کالا قبل از بازدید  و عدم ارسال فاکتور مربوطه ، اجناس خریداری شده به آن فروشگاه عودت گردیده  و هزینه ایاب و ذهاب به عهده آن امور می باشد . مجددا تاکید می گردد که در صورت عدم رعایت موارد فوق ، این شرکت مسئولیتی درقبال مشکلات احتمالی بعهده نخواهد داشت.

 

با تشکر و سپاس ..... مدیر فروشگاه .....

نمونه نامه اداری و زسمی