نمونه نامه اداری دستوری - namenegari.blog.ir

نمونه یک "نامه اداری دستوری"
بسمه تعالی
جناب آقای ….
رءیس محترم ….
سلام علیکم
احتراما پیرو نامه …. مورخ …. در رابطه با تهیه دفتر درآمد و هزینه صاحبان مشاغل و امضاء دفتر توسط امور مالیاتی مربوط برای عملکرد سال …. و پس از آن به آگاهی می رساند:
بر اساس بخشنامه شماره …. مورخ …. سازمان امور مالیاتی کشور صاحبان دفاتر اسناد رسمی مشمول مراحل فراخوان مرحله چهارم مالیات بر ارزش افزوده می باشند بنابراین برای تشویق و ترویج فرهنگ مالیاتی و رغبت آنها برای داشتن و گرفتن دفتر جدید و همچنین ایجاد فرصت برای چاپ و تکثیر و تهیه دفتر برای عملکرد سال … ثبت و ایجاد دفتر جدید تا پایان خرداد سال …. بلامانع است.
بنابراین خواهشمند است دستور فرمایید در اولین فرصت از طریق مکاتبه و یا سایر روش های ارتباطی به کلیه صاحبان دفاتر اسناد رسمی اطلاع رسانی گردد.قبلا از همکاری شما کمال تشکر و قدردانی را دارم.
با تشکر
نام و نام خانوادگی
امضاء و تاریخ


نمونه دو نامه اداری دستوری
به نام خدا
جناب آقای ….
استاندار محترم ….
با سلام
با توجه به تصویر مصوبه شماره …. مورخ …. کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مبنی بر تقسیمات کشوری در شهرستان …. و نقشه مربوط که به پیوست ارسال می گردد.
تقاضا دارم دستور فرمایید با توجه به آیین نامه اجرایی و وضابط تقسیمات کشوری اقدامات لازم مبذول گردد.قبلا از همکاری شما کمال تشکر و قدر دانی را دارم.
نام و نام خانوادگی
امضاء و تاریخ