نمونه اول

بسمه تعالی


پیک خوش خبر آواز سرداد و خبرآورد از پیوندی نو


پیوندی بین کانون و مدرسه
و دست های مدرسه در دست های کانون گره خورد تا غنچه های دبستانی در سایه بازی و سرگرمی، شعر خوانی و قصه گویی، فیلم و نمایش، رقابت و مسابقه، نقاشی وسفالگری و غیره علم بیاموزند.
سرکار خانم ..........
بدین وسیله از زحمات بی دریغ و دلسوزانه شما دراجرای طرح کانون - مدرسه کمال تقدیر و تشکر به عمل آمده و توفیق روزافزون شما را از درگاه خداوند متعال خواستاریم .


مدیرآموزش و پرورش شهرستان ..........
 

 

بقیه نمونه نامه ها در ادامه مطلب

 

نمونه دوم

بسمه تعالی
 
دانشجوی عزیز .......... رشته ..........


چشمانت آسمانی است (صاف) نه ابرآلود،
دلت غنچه ای است در (شگفتن) نه درتنگه،
قلبت دریایی است در(عمق) نه درکف،
تو فراتر از آنی که باطبیعت درترازوی مقایسه درآیی،
تو آغازی، شروع یک خط، ادامه ی یک راه،
ادامه یک خط تابی نهایت، تو همانی که دیگر مسافران پشت سرت هستند .
در این مقطع حساس، از رهنمون بزرگان بی بهره نباش،
چون عقاب باش درتیز پروازی و تیزبینی، سرو باش اما با ثمر و سایه گستر فراتر از میز دانشگاه بنشین تو خلیفه خدایی .....
حضور سبز شما فرهیخته دانشجوی گرامی را در نمایشگاه دستاوردهای دانشجویی پاس می داریم.


معاونت هماهنگی و اموردانشجویی

نمونه سوم

بسمه تعالی


و امرهم شوری بینهم


جناب آقای ..........
عضو محترم شورای دانش آموزی

باعنایت به اینکه باحول وقوه الهی و استفاده از توانمندیهای خود با تکیه بر آرای دانش آموزان توانسته اید درسال تحصیلی .......... به عنوان یکی از اعضای شورای دانش آموزی در انجام فعالیتهای پرورشی و آموزشی مجتمع نقش موثری ایفا نمائید، برخورد لازم می دانم از زحمات و تلاش های مستمر و مشارکت فعالتان در انجام مطلوب این فعالیت ها سپاسگزاری و قدردانی نموده و موفقیت روزافزونتان را در امور تحصیلی و تربیتی از خداوند بزرگ درخواست نمایم.


سرپرست مدارس .........

نمونه چهارم

.......... دوره مسابقات فرهنگی وهنری


دانش آموزان شهرستان ..........
دانش آموز عزیز ............

تلاش ارزشمند و تحسین برانگیز جنابعالی در راهیابی به مرحله .......... مسابقات فرهنگی و هنری دررشته .......... وکسب رتبه .......... قابل تقدیر و شایان است . 
ازخداوند متعال سعادت وسلامت روزافزون شما را خواستاریم .


مدیر آموزش و پرورش شهرستان ...........

 

برگرفته شده از : www.lohiran.com

نمونه نامه اداری و زسمی